Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

1. Właścicielem strony internetowej www.puzzleoffice.pl oraz administratorem danych osobowych jest ​ CAPITAL HUB 1.0 sp. z o.o. („Administrator”) – z siedzibą w Warszawie, ul. ​UL. SOLEC 18 / B21, 00-410 WARSZAWA.

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody oraz czynności zmierzających do zawarcia umowy, w celu przedstawiania ofert dotyczących zatrudnienia, a także przeprowadzania procesów rekrutacyjnych.

3. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy/współpracownicy Administratora, spółki ​CAPITAL HUB 1.0 sp. z o.o. , firmy świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie obsługi IT oraz klienci i kontrahenci Administratora.

4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody oraz – na podstawie odrębnych przepisów – do celów związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, będą przechowywane przez dalszych 10 lat.

5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu dokonywania profilowania, w tym do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.  8.

Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu określonym w pkt 4.

9. W ramach spółki , w trybie art. 37 RODO, powołaliśmy zespół odpowiedzialny za sprawowanie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Osobą odpowiedzialną za sprawowanie funkcji Inspektora jest Paweł Sadowski. Adres kontaktowy do Inspektora to pawel.sadowski@puzzleoffice.com.  

Wykorzystywanie plików cookies w serwisie internetowym www.puzzleoffice.com 
Nasze witryny mogą wykorzystywać pliki „cookies” które służą identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszego serwisu. Pliki te zapewniają poprawne działanie Witryny. Pliki cookies to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym  Użytkownika witryny. Zazwyczaj zawierają one nazwę witryny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.  Pliki Cookies stosowane na www.puzzleoffice.com nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Gromadzenie danych:
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane treści identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również między innymi:
• czas nadejścia zapytania,
• czas wysłania odpowiedzi,
• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony ​www.puzzleoffice.com nastąpiło przez odnośnik,
• informacje o przeglądarce użytkownika.
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony www.puzzleoffice.com. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są używanie, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych:
Zebrane dane przechowywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią ​CAPITAL HUB 1.0 sp. z o.o.  Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Rodzaje plików cookies:
Stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia witryny lub przeglądarki internetowej. Cookies „stałe” są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.